نام واحد : نوآوران ارتباطات امید

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ شریعتی،...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ شریعتی - روبروی حسینیه ارشاد - جنب بانک ملی - پ 1122 - ط 2
 • تلفن واحد : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد کاظم نجفی کوپائی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : گیرنده دیجیتال زمینی

 • سریال مجوز : 350257000000
 • شماره مجوز : 30322
 • تاریخ مجوز : 10/07/1392
 • کد محصول : 3230512344
 • شرح محصول : گیرنده دیجیتال زمینی
 • ظرفیت : 1,080 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%