نام واحد : لاوان ارتباط

 • استان : البرز
 • شهر : اشتهارد
 • نشانی شرکت : خیابان ولیعصر...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اشتهارد ،خیابان غزالی شرقی خیابان سپیدان 4 خیابان سپند 5 ،قطعه 3285
 • تلفن واحد : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : آزاد معروفی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رک مخابراتی داخلی ایستاده

 • سریال مجوز : 350258000000
 • شماره مجوز : 100/1/241060
 • تاریخ مجوز : 06/11/1394
 • کد محصول : 3220512383
 • شرح محصول : رک مخابراتی داخلی ایستاده
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%