نام واحد : مهندسی فن آفرین حصین قشم

 • استان : تهران
 • شهر : پردیس
 • نشانی شرکت : پارک فناوری...
 • تلفن شرکت : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : پارک فناوری پردیس - نبش خیابان نوآوری 12 پلاک 122
 • تلفن واحد : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مسعود آراسته ابراهیم پور
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کارت هوشمند تراشه ای تماسی

 • سریال مجوز : 350297000000
 • شماره مجوز : 71848
 • تاریخ مجوز : 06/06/1395
 • کد محصول : 3210512356
 • شرح محصول : کارت هوشمند تراشه ای تماسی
 • ظرفیت : 42,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%