نام واحد : هدیش سبز پارسه

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : تهران- خ...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار تلاش خیابان تلاش 2 پلاک 448
 • تلفن واحد : *******233جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احمد نظامی پور دزفولی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایوانکی

نام محصول : تلویزیون رنگی LED

 • سریال مجوز : 350298000000
 • شماره مجوز : 123/11474
 • تاریخ مجوز : 18/03/1395
 • کد محصول : 3230512305
 • شرح محصول : تلویزیون رنگی LED
 • ظرفیت : 80,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%