نام واحد : طیان برکت

 • استان : لرستان
 • شهر : الیگودرز
 • نشانی شرکت : خ امام جنب...
 • تلفن شرکت : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ امام جنب سینما تماشا منزل گودرزی پلاک42
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : الهام جمشیدی فر
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انجمادوبسته بندی

 • سریال مجوز : 2903952
 • شماره مجوز : 3978
 • تاریخ مجوز : 10/04/1381
 • کد محصول : 15131110
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش انجمادوخشک کردن
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 39%
  39%