نام واحد : کشت و صنعت گل چین لرستان

 • استان : لرستان
 • شهر : بروجرد
 • نشانی شرکت : بروجرد خ ایت...
 • تلفن شرکت : **نداجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بروجرد خ ایت اله بروجردی ت 3502497
 • تلفن واحد : **نداجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : .
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسروسازی غیرگوشتی

 • سریال مجوز : 2905819
 • شماره مجوز : 2250
 • تاریخ مجوز : 23/02/1383
 • کد محصول : 15131610
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش کنسروسازی غیرگوشتی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 71%
  71%