نام واحد : محمد رضا نورانی جیوان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : چناران
 • نشانی شرکت : وکیل اباد 59...
 • تلفن شرکت : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی چناران فاز 1 قطعه 558
 • تلفن واحد : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدرضا نورانی جیوان
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی چناران

نام محصول : میکروفون صدابرداری

 • سریال مجوز : 350320000000
 • شماره مجوز : 120/1458122
 • تاریخ مجوز : 27/12/1393
 • کد محصول : 3230512352
 • شرح محصول : میکروفون صدابرداری
 • ظرفیت : 10,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%