نام واحد : پارسیان فیبر ارتباط

 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهرکرد
 • نشانی شرکت : اتوبان رسالت...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مجتمع کارگاهی پارک علم و فن آوری شهرکرد
 • تلفن واحد : *******383جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : هادی بهرامی طاقانکی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شهرکرد

نام محصول : سوئیچ شبکه

 • سریال مجوز : 350350000000
 • شماره مجوز : 121-12353
 • تاریخ مجوز : 13/05/1395
 • کد محصول : 3220412430
 • شرح محصول : سوئیچ شبکه
 • ظرفیت : 1,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%