نام واحد : گروه پیشگامان صنایع هماتک فتح

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شیراز،میدان...
 • تلفن شرکت : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : میدان صنایع جنب صنایع الکترونیک پردیس شرکت های دانش بنیان طبقه 8 واحد88
 • تلفن واحد : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیدمحسن سلیمانپور
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تحقیق و توسعه در ساخت فرستنده های تلویزیونی و رادیویی و دستگاه های مخصوص سیستم های ارتباط تلفنی و تلگرافی

 • سریال مجوز : 350357000000
 • شماره مجوز : 39614
 • تاریخ مجوز : 20/06/1395
 • کد محصول : 7310512439
 • شرح محصول : تحقیق و توسعه در ساخت فرستنده های تلویزیونی و رادیویی و دستگاه های مخصوص سیستم های ارتباط تلفنی و تلگرافی
 • ظرفیت : 50
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%