نام واحد : ویستا جهان

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : تهران ضلع...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ولنجک ، دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی
 • تلفن واحد : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حجت اله ترابی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاه جمع آوری، تبدیل و انتقال داده های تله متری

 • سریال مجوز : 350360000000
 • شماره مجوز : 34415
 • تاریخ مجوز : 17/04/1396
 • کد محصول : 3220412531
 • شرح محصول : دستگاه جمع آوری، تبدیل و انتقال داده های تله متری
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%