نام واحد : تامین انرژی برق ایرانیان تابان

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : خیابان ولیعصر...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز 3 - بلوار نوآوران - خ. طب - انتهای خ. 508 - کارخانه تولید پنل های خورشیدی تابان
 • تلفن واحد : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد حسین فرداد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : پنل خورشیدی تک کریستالی

 • سریال مجوز : 350365000000
 • شماره مجوز : 29336
 • تاریخ مجوز : 18/05/1396
 • کد محصول : 3210412361
 • شرح محصول : پنل خورشیدی تک کریستالی
 • ظرفیت : 50,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%