نام واحد : سفیر الکترونیک ایرانیان

 • استان : اصفهان
 • شهر : خمینی شهر
 • نشانی شرکت : خ استانداری-...
 • تلفن شرکت : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فرعی 12 - پلاک3
 • تلفن واحد : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا حاج هادیان
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک برق والکترونیک خمینی شهر

نام محصول : مقاومت ثابت سیمی

 • سریال مجوز : 350415000000
 • شماره مجوز : 91125/1325551
 • تاریخ مجوز : 21/12/1395
 • کد محصول : 3210512330
 • شرح محصول : مقاومت ثابت سیمی
 • ظرفیت : 24,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%