نام واحد : مهندسی گویان افزار

 • استان : تهران
 • شهر : پردیس
 • نشانی شرکت : کیلومتر 20...
 • تلفن شرکت : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 20 جاده دماوند پارک فناوری پردیس نوآوری 14 پ 145(فاز 6قطعه 89)
 • تلفن واحد : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی بهرادرضایی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تجهیزات سوئیچینگ VOIP/NGN/IMS

 • سریال مجوز : 350417000000
 • شماره مجوز : 98878
 • تاریخ مجوز : 18/11/1395
 • کد محصول : 3220512441
 • شرح محصول : تجهیزات سوئیچینگ VOIP/NGN/IMS
 • ظرفیت : 500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%