نام واحد : سیدعلی قانعی اردکانی

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : رباط کریم...
 • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی نصیر آباد، خیابان شمشاد، سرو9، F22
 • تلفن واحد : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیدعلی قانعی اردکانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نصیرآباد

نام محصول : برد مدار چاپی دولایه

 • سریال مجوز : 35887700000000
 • شماره مجوز : 76235
 • تاریخ مجوز : 05/12/1391
 • کد محصول : 3210512340
 • شرح محصول : برد مدار چاپی دولایه
 • ظرفیت : 15,700 مترمربع
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%