نام واحد : شهاب

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خیایان...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج شهرک استقلال بلوار دکتر عبیدی پلاک 63
 • تلفن واحد : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدالحسین نحوی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تلویزیون رنگی LCD

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 53387
 • تاریخ مجوز : 03/03/1393
 • کد محصول : 3230512304
 • شرح محصول : تلویزیون رنگی LCD
 • ظرفیت : 200,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%