نام واحد : صنایع بیتا تصویر

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : شهرک مینودر ،...
 • تلفن شرکت : *******283جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک مینودر ، بازارچه رضوان ، بخش 5
 • تلفن واحد : *******283جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی آشوری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : برد مدار چاپی تک لایه

 • سریال مجوز : 590003000000
 • شماره مجوز : 127/25460
 • تاریخ مجوز : 13/07/1395
 • کد محصول : 3210512339
 • شرح محصول : برد مدار چاپی تک لایه
 • ظرفیت : 36,000 مترمربع
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%