نام واحد : سارا آل طه

 • استان : لرستان
 • شهر : بروجرد
 • نشانی شرکت : بروجرد میدان...
 • تلفن شرکت : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بروجرد کیلومتر5جاده اراک سمت چپ
 • تلفن واحد : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سارا آل طه
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تونل انجماد

 • سریال مجوز : 2906655
 • شماره مجوز : 1483
 • تاریخ مجوز : 02/02/1385
 • کد محصول : 29191244
 • شرح محصول : تونل انجماد
 • ظرفیت : 60 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 24%
  24%