نام واحد : انجماد و بسته بندی گوشت گلبهار کوهدشت

 • استان : لرستان
 • شهر : کوهدشت
 • نشانی شرکت : ناحیه صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی کوهدشت شماره 1
 • تلفن واحد : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ایرج آب باریکی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کشتارگاه ازنوع گوسفندی

 • سریال مجوز : 2908037
 • شماره مجوز : 5810
 • تاریخ مجوز : 22/03/1385
 • کد محصول : 15111112
 • شرح محصول : کشتارگاه ازنوع گوسفندی
 • ظرفیت : 75,000 راس
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 88%
  88%