نام واحد : دوران الکترونیک

 • استان : کرمان
 • شهر : سیرجان
 • نشانی شرکت : تهران کیلومتر...
 • تلفن شرکت : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه ویژه اقتصادی قطعه 125- 126
 • تلفن واحد : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عباسعلی سلیمانیون
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاه پخش مولتی مدیا خودرو

 • سریال مجوز : 590011000000
 • شماره مجوز : 10310
 • تاریخ مجوز : 09/03/1396
 • کد محصول : 3230512380
 • شرح محصول : دستگاه پخش مولتی مدیا خودرو
 • ظرفیت : 600,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%