نام واحد : هیوا تجارت

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی2...
 • تلفن شرکت : ******451جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اردبیل-شهرک صنعتی2 - خیابان صنعت ، قطعه 163
 • تلفن واحد : *******453جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرشاد متوسل
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردبیل 2

نام محصول : بلندگوی ستونی

 • سریال مجوز : 590014000000
 • شماره مجوز : 125/34477
 • تاریخ مجوز : 18/12/1395
 • کد محصول : 3230512358
 • شرح محصول : بلندگوی ستونی
 • ظرفیت : 7,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%