نام واحد : ماشین های اداری بعثت

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : میدان حسن...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان سوم شرقی پلاک 308 و 309
 • تلفن واحد : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید سعید رضوی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خصوصی مؤسسه کیهان

نام محصول : چراغ های پروژکتوری

 • سریال مجوز : 810022000000
 • شماره مجوز : 68554
 • تاریخ مجوز : 26/11/1394
 • کد محصول : 3150412336
 • شرح محصول : چراغ های پروژکتوری
 • ظرفیت : 400 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%