نام واحد : شرکت مجتمع کشت و صنعت عصاره سبز اصفهان

 • استان : لرستان
 • شهر : ازنا
 • نشانی شرکت : تهران خ ازادی...
 • تلفن شرکت : *****665جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی ازنا کیلومتر 7
 • تلفن واحد : *****665جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مرتضی رهنما فلاورجانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی مرزیان ازنا

نام محصول : چیپس سیب زمینی

 • سریال مجوز : 2911164
 • شماره مجوز : 2488
 • تاریخ مجوز : 29/02/1388
 • کد محصول : 15132018
 • شرح محصول : چیپس سیب زمینی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%