نام واحد : ارتباط همراه گویا اروند

 • استان : خوزستان
 • شهر : خرمشهر
 • نشانی شرکت : میدان ولی عصر...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز یک جنب کارخانه آرد
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید سعیدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خرمشهر

نام محصول : تبلت

 • سریال مجوز : 590031000000
 • شماره مجوز : 06-40811
 • تاریخ مجوز : 06/10/1393
 • کد محصول : 3000512356
 • شرح محصول : تبلت
 • ظرفیت : 600,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%