نام واحد : تعاونی 194 پیشرو رایانه فارس

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : بلوار مطهری...
 • تلفن شرکت : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوکb2 -قطعه 14و 15
 • تلفن واحد : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرهاد ‍پورمختار بوشهری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : مونتاژ برد

 • سریال مجوز : 590037000000
 • شماره مجوز : 53188
 • تاریخ مجوز : 04/08/1393
 • کد محصول : 3210512364
 • شرح محصول : مونتاژ برد
 • ظرفیت : 20,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%