نام واحد : رایان رشد افزار

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : سهرودی شمالی...
 • تلفن شرکت : *******261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان بوستان،نبش گلستان 7،قطعه 10 از بلوک 16
 • تلفن واحد : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیدرضا قاسمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی بهارستان

نام محصول : آنتن فرستنده و گیرنده هم زمان ارتباطی

 • سریال مجوز : 590040000000
 • شماره مجوز : 100/1/360496
 • تاریخ مجوز : 10/07/1396
 • کد محصول : 3220512418
 • شرح محصول : آنتن فرستنده و گیرنده هم زمان ارتباطی
 • ظرفیت : 10,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%