نام واحد : صنایع گلدیران

 • استان : کرمان
 • شهر : سیرجان
 • نشانی شرکت : سیرجان منطقه...
 • تلفن شرکت : *******345جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه ویژه اقتصادی-بلوار پارس
 • تلفن واحد : *******344جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا خزاعی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اجاق های ماکروویو خانگی

 • سریال مجوز : 590046000000
 • شماره مجوز : 33672
 • تاریخ مجوز : 15/09/1394
 • کد محصول : 2930512340
 • شرح محصول : اجاق های ماکروویو خانگی
 • ظرفیت : 100,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%