نام واحد : برق صنعتی مبتکر کویر

 • استان : اصفهان
 • شهر : آران و بیدگل
 • نشانی شرکت : منطقه سلیمان...
 • تلفن شرکت : *******315جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : انتهای بلوار 1قطعه 353
 • تلفن واحد : *******315جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیامک حاجی قدیری بیدگلی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تابلو برق فشار قوی

 • سریال مجوز : 590065000000
 • شماره مجوز : 32198/1329359
 • تاریخ مجوز : 02/05/1396
 • کد محصول : 3120512425
 • شرح محصول : تابلو برق فشار قوی
 • ظرفیت : 200 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%