نام واحد : سایدون صنعت آریا

 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی بو...
 • تلفن شرکت : *******811جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار یکم، خیابان دهم، شماره 418
 • تلفن واحد : *******811جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیرحسن مسعودیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بوعلی

نام محصول : موتورهای برقی پله ای

 • سریال مجوز : 590127000000
 • شماره مجوز : 11220/95
 • تاریخ مجوز : 13/04/1395
 • کد محصول : 3110412304
 • شرح محصول : موتورهای برقی پله ای
 • ظرفیت : 288,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%