نام واحد : مهر مینا الکترونیک

 • استان : البرز
 • شهر : اشتهارد
 • نشانی شرکت : البرز - شهرک...
 • تلفن شرکت : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار ابوریحان بیرونی، بلوار غزالی غربی، خیابان سعادت 3، خیابان کیمیای 1، خیابان سعادت 1، قطعه 457
 • تلفن واحد : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد رضا امیر جهادی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : برد مدار چاپی دولایه

 • سریال مجوز : 590127000000
 • شماره مجوز : 100/1/319775
 • تاریخ مجوز : 27/11/1395
 • کد محصول : 3210512340
 • شرح محصول : برد مدار چاپی دولایه
 • ظرفیت : 200,000 مترمربع
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%