نام واحد : حسن غلام شاه دین پناه

 • استان : یزد
 • شهر : میبد
 • نشانی شرکت : یزدمیبد خ...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : یزدمیبد شهرک صنعتی جهان آباد فازموادغذایی
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن غلام شاهدین پماه
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جهان آباد

نام محصول : قندکله بروش صنعتی

 • سریال مجوز : 3418926
 • شماره مجوز : 530
 • تاریخ مجوز : 08/01/1386
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 9,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 67%
  67%