نام واحد : سبا اتصالات امواج سپیدان

 • استان : فارس
 • شهر : سپیدان
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سپیدان شهرک صنعتی سپیدان قطعه 2 بلوک الف
 • تلفن واحد : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حبیب الله حقیقت
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی همایجان

نام محصول : کانکتور کواکسیال

 • سریال مجوز : 590130000000
 • شماره مجوز : 60910
 • تاریخ مجوز : 24/09/1395
 • کد محصول : 3220512486
 • شرح محصول : کانکتور کواکسیال
 • ظرفیت : 220,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%