نام واحد : عباسعلی عسکرباغستانی

نام محصول : دانه بندی ریگ و سنگ

 • سریال مجوز : 200175000000
 • شماره مجوز : 23663
 • تاریخ مجوز : 03/05/1392
 • کد محصول : 1410512354
 • شرح محصول : دانه بندی ریگ و سنگ
 • ظرفیت : 150,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%