نام واحد : کهن آوای مهر

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : خیابان جمهوری...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوارنارنجستان-گلبرگ6-پلاک13-قطعهR108
 • تلفن واحد : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجید معینی
 • تلفن مدیر : *******935جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : رادیوهای خودرو

 • سریال مجوز : 590137000000
 • شماره مجوز : 51516
 • تاریخ مجوز : 22/01/1395
 • کد محصول : 3230512315
 • شرح محصول : رادیوهای خودرو
 • ظرفیت : 31,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%