نام واحد : آریا الکترونیک ایران

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : تهران - خ...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اول جاده آبعلی سه راه جشنواره
 • تلفن واحد : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ناصر بابایی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تلویزیون رنگی LCD

 • سریال مجوز : 590186000000
 • شماره مجوز : 40773
 • تاریخ مجوز : 25/05/1396
 • کد محصول : 3230512304
 • شرح محصول : تلویزیون رنگی LCD
 • ظرفیت : 6,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%