نام واحد : گروه کارخانجات بنیان صنعت اطمینان

 • استان : اصفهان
 • شهر : کاشان
 • نشانی شرکت : کاشان - شهرک...
 • تلفن شرکت : *******361جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان سهراب سپهری شرقی
 • تلفن واحد : *******315جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اصغر قربانی ساوجی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی امیرکبیرکاشان

نام محصول : تلویزیون رنگی LED

 • سریال مجوز : 590203000000
 • شماره مجوز : 41973/1324089
 • تاریخ مجوز : 02/06/1396
 • کد محصول : 3230512305
 • شرح محصول : تلویزیون رنگی LED
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%