نام واحد : فرایرانیان عصر پاسارگاد

 • استان : منطقه ویژه اقتصادی
 • شهر : پیام
 • نشانی شرکت : تهران خیابان...
 • تلفن شرکت : ******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز یک بلوار شهید بابایی خیابان 10 بلوک 27 پلاک 67
 • تلفن واحد : *******269جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرشید جهانبخشی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نمایشگر LED

 • سریال مجوز : 590206000000
 • شماره مجوز : 2526
 • تاریخ مجوز : 17/12/1395
 • کد محصول : 3000512369
 • شرح محصول : نمایشگر LED
 • ظرفیت : 240 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%