نام واحد : امن الکترونیک حافظ ایرانیان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : بلوارفردوسی...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار توس بین توس 70و 72 پلاک 708
 • تلفن واحد : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی ثبتی
 • تلفن مدیر : *******936جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاه هشدار دهنده (دزدگیر) معمولی

 • سریال مجوز : 590266000000
 • شماره مجوز : 120/1670941
 • تاریخ مجوز : 23/06/1396
 • کد محصول : 3190512320
 • شرح محصول : دستگاه هشدار دهنده (دزدگیر) معمولی
 • ظرفیت : 6,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%