نام واحد : محصول یدک پیوند

نام محصول : قفل صندوق عقب وزبانه آن

 • سریال مجوز : 1735664
 • شماره مجوز : 1808
 • تاریخ مجوز : 11/08/1372
 • کد محصول : 31901132
 • شرح محصول : بست باطری خودرو
 • ظرفیت : 100,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%