نام واحد : فرانگر الکترونیک

 • استان : البرز
 • شهر : اشتهارد
 • نشانی شرکت : خیابان آزادی...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اشتهارد،بلوارملاصدرای غربی، خیابان گلبرگ 3،خیابان گلبرگ 1 ،قطعه B1/1612
 • تلفن واحد : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عامر تابعی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاه ضبط دیجیتالی تصاویر (DVR، NVR و ..)

 • سریال مجوز : 590283000000
 • شماره مجوز : 100/167517
 • تاریخ مجوز : 15/06/1393
 • کد محصول : 3230512376
 • شرح محصول : دستگاه ضبط دیجیتالی تصاویر (DVR، NVR و ..)
 • ظرفیت : 120,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%