نام واحد : آوا آرگون ماد

 • استان : کردستان
 • شهر : سقز
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******873جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان ماد 3، کدپستی 6683176974، تلفن 36323536 و همراه 09188747659
 • تلفن واحد : *******873جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد محمدی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سقز

نام محصول : سیستم سینمای خانگی

 • سریال مجوز : 590324000000
 • شماره مجوز : 394/28688
 • تاریخ مجوز : 28/11/1394
 • کد محصول : 3230512320
 • شرح محصول : سیستم سینمای خانگی
 • ظرفیت : 25,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%