نام واحد : ایمن آرا پرشین

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : پارک علم و فن...
 • تلفن شرکت : *******443جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : واحد 204
 • تلفن واحد : *******443جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مرتضی حسینیه
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک فن آوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه

نام محصول : دستگاه موقعیت یاب مکانی (جی پی اس)

 • سریال مجوز : 590330000000
 • شماره مجوز : 112/7/570846
 • تاریخ مجوز : 18/07/1395
 • کد محصول : 3220412344
 • شرح محصول : دستگاه موقعیت یاب مکانی (جی پی اس)
 • ظرفیت : 20,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%