نام واحد : رهشاد الکتریک

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : خیابان گاندی...
 • تلفن شرکت : ********861جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان مبتکران روبروبروی شایان برق
 • تلفن واحد : *******863جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حامد گرشاسبی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خیر آباد

نام محصول : خازن های ورقه ای پلاستیکی

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 18605
 • تاریخ مجوز : 31/05/1395
 • کد محصول : 3210612374
 • شرح محصول : خازن های ورقه ای پلاستیکی
 • ظرفیت : 500,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%