نام واحد : مطهرضمیر

 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهین شهر و میمه
 • نشانی شرکت : خیابان فردوسی...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز یکم خیابان ابوریحان پنجم
 • تلفن واحد : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد کریمیان
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مورچه خورت

نام محصول : تلویزیون رنگی OLED

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 51286
 • تاریخ مجوز : 06/08/1394
 • کد محصول : 3230512307
 • شرح محصول : تلویزیون رنگی OLED
 • ظرفیت : 50,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%