نام واحد : ایرانیان قائم همراه

 • استان : تهران
 • شهر : ملارد
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار فروردین، خیابان چهارم غربی، شماره ملک 302 فرعی از 23 اصلی
 • تلفن واحد : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا قربانی فرامی نژاد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی صفادشت

نام محصول : تلفن همراه

 • سریال مجوز : 610282000000
 • شماره مجوز : 38325
 • تاریخ مجوز : 26/11/1392
 • کد محصول : 3220412342
 • شرح محصول : تلفن همراه
 • ظرفیت : 1,800,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%