نام واحد : علی ترحمی

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : خیابان فاطمی...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی ایوانکی گرمسار خ صنعت نبش صنعت چهارم
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی ترحمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایوانکی

نام محصول : رک مخابراتی داخلی ایستاده

 • سریال مجوز : 610329000000
 • شماره مجوز : 123/17732
 • تاریخ مجوز : 29/04/1394
 • کد محصول : 3220512383
 • شرح محصول : رک مخابراتی داخلی ایستاده
 • ظرفیت : 5,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%