نام واحد : نخل بستان

نام محصول : اب لیموترش

 • سریال مجوز : 2020411
 • شماره مجوز : 18315
 • تاریخ مجوز : 30/08/1388
 • کد محصول : 15131714
 • شرح محصول : اب لیموترش
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 44%
  44%