نام واحد : فن آوران دشت شیر افلاک

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیراز - شهرک دستغیب - خیابان بلوط - سمت چپ - کوچه دوم
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهدی حاجیلوئی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بلندگوی رایانه

 • سریال مجوز : 610330000000
 • شماره مجوز : 52945
 • تاریخ مجوز : 30/08/1394
 • کد محصول : 3230512375
 • شرح محصول : بلندگوی رایانه
 • ظرفیت : 150,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%