نام واحد : علی قدکی

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز- شهرک...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : تبریز- شهرک صنعتی شهیدرجائی جنوبی3متری اول قطعه جی ام18
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی قدکی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 1 - شهید رجایی

نام محصول : تابلوی کنترل صنعتی

 • سریال مجوز : 1106134
 • شماره مجوز : 7807
 • تاریخ مجوز : 19/06/1379
 • کد محصول : 31201616
 • شرح محصول : تابلوی کنترل صنعتی
 • ظرفیت : 200 سلول
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%