نام واحد : آریس آمل

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : آمل خ هزار...
 • تلفن شرکت : *********012جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی 2 اهواز
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ابراهی مزاده
 • تلفن مدیر : *******935جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اهواز 2

نام محصول : خدمات سردخانه ای

 • سریال مجوز : 2020422
 • شماره مجوز : 19096
 • تاریخ مجوز : 10/09/1388
 • کد محصول : 15135010
 • شرح محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 90%
  90%