نام واحد : تدبیرتراشه آذر

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز- خ...
 • تلفن شرکت : ****553جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز- خ شریعتی جنوبی - نرسیده به دبیرستان توحیدساختمان 196
 • تلفن واحد : ****553جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : موسی رشید نجفی
 • تلفن مدیر : *******910جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کامپیوترهای کنترل فرایند

 • سریال مجوز : 1119415
 • شماره مجوز : 3749
 • تاریخ مجوز : 30/02/1382
 • کد محصول : 30001118
 • شرح محصول : کامپیوترهای کنترل فرایند
 • ظرفیت : 500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع ساعت(3330)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%